Социално-отговорният избор!

Общата тема на фестивала е за социално-отговорния избор. Какво е това? В днешно време най-лесно е да се носим по течението. Има толкова много информация, всичко е толкова уредено, изграждаме навици, навикваме на някакви блага и удобства.. че започваме да…