Ивайло Попов, Новото поколение ГМО – рискове и липса на контрол (ВИДЕО)

Фестивал „Етичен свят – по-доброто бъдеще“ 2019
Лекцията е изнесена на 01.09.2019 г. от Ивайло Попов, сдружение „За Земята“ в НДК, кино „Люмиер“

С Ивайло Попов и лекцията му „Новото поколение ГМО – рискове и липса на контрол“ си говорим за ГМО, което е изключително популярна тема в България, но към този момент за обществото ни липсва достатъчно информация относно новите технологии на генното инженерство – ГМО2.0. Малкото налична такава е изключително едностранчива и говори предимно за ползите от тях, а те имат непредвидени и неочаквани ефекти на молекулярно ниво, които могат да представляват заплаха за човешкото здраве и околната среда, ако бъдат пуснати на пазара, без задължителна задълбочена оценка на безопасността. Въпреки това в момента не се осъществя контрол при вноса на храни и фуражи за наличието на ГМО2.0., въпреки че има поне две такива култури, които се предлагат на международните пазари – соя и рапица.
Ивайло Попов е част от екипа „Храна и земеделие“ на Екологично сдружение „За Земята“ и работи по темата ГМО повече от 10 години. Обича чистата храна и агроекологията.

www.etikafest.com | www.vegebg.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *